Video House Squatters

Video House Squatters

official website:

www.maximalisme.be

Het Einde / La fin / The End

picturesPosted by Ognev Vlaminck Wed, August 18, 2010 13:36:00

De nestkastjes moeten weg, zo heeft het departement die verantwoordelijk is voor de aanplantingen van Regio Brussel me gemaild. Er zou een nultolerantie bestaan tegenover het hangen van wat dan ook aan de bomen van de Regio zonder hun nadrukkelijke toelating.

Het verhaal begint bij M. Christophe Laurent, de verantwoordelijk voor de aanplantingen in Elsene die een mailtje heeft geschreven aan de Regio waarin hij zijn heel persoonlijk afkeur betuigd tegenover dit project. Hij neemt het me kwalijk ( hij spreekt over “l’auteur” wat duidelijk refereert naar de term “crimineel”) van nagels in de bomen te kloppen en van niet de juiste maten te hanteren bij het bouwen van de nestkastjes. Zoals op deze blog beschreven heb ik nooit een nagel in een boom geslagen en is het departement zelf schuldig aan deze daad, die door veel voorbijgangers in de straten trouwens stellig wordt afgekeurd! Ook de maten komen overeen met de opgegeven maten voor de specifieke vogels die de stad verlaten. Meer informatie kan gevonden worden op de website die ik hier vroeger heb vermeld.

De Regio heeft dus niet de moeite gedaan om zelf op onderzoek te gaan en heeft me een mail gestuurd…met een email die trouwens nergens op deze website staat vermeld?...met het verzoek de nestkasten zo vlug mogelijk te verwijderen of dat er anders boetes zullen vallen voor elke nestkast die ze zelf moeten verwijderen. Een project dat enkel goede bedoelingen met zich meedraagt wordt dus op een hele repressieve manier de kop ingedrukt zonder maar ook enige inlevingsvermogen te vertonen van hunnentwege tegenover de initiële intenties, en de positieve reacties van de voorbijgangers.

Wat echt onbegrijpelijk is is het feit dat er geen alternatief wordt voorgesteld voor het voortleven van dit project op een andere locatie. De reden dat ik die nagels gebruikte was juist om niet zelf te moeten beginnen nagels te kloppen op plaatsen dat het niet mocht, laat staan permanente schade te berokken. Wat ook heel erg is is het feit dat de gemeente wel oproepen doet naar projecten maar alle spontaniteit en persoonlijke initiatieven met argusogen bekijkt om ze daarna volledig af te breken.

Hetgeen ik niet wou was dat deze blog een referentie zou worden op gebied van vandalisme in Elsene maar al de valse beschuldigingen verplichten me om me te beschermen met duidelijke argumenten en daar hoort vandalisme nu eenmaal bij. Inderdaad, gedurende dit project heb ik mogen ontdekken dat in bepaalde buurten van Elsene vandalisme en een permanent stortgedrag schering en inslag zijn en dat die dingen niet onder handen worden genomen. Op sommige plaatsen, tussen de twee bruggen in de Graystraat is onder andere zo een plek, moest ik de nestkasten elke dag vervangen omdat ze vernield werden of simpelweg verdwenen. Het onderhoud en het vervangen van de nestkastjes was voor mij een logisch gevolg van deze stadsinterventie en ik nam deze taak ook heel ernstig. Ik heb ook mogen vaststellen dat op die plek wekelijks een grote storthoop ontstond en de gemeente die spontaan verwijdert. Zou de gemeente zich niet beter bezighouden met het vinden van deze “echte” vandalen en vervuilers en daar een nultolerantie uitoefenen? Natuurlijk hebben deze “auteurs” geen website waar ze hun motieven duidelijk uit de doeken doen en dan is het dus makkelijker voor de gemeente om diegene die zich bekend maken via de media aan te pakken. “Goe bezig” zouden mijn collega studenten zeggen!

Het departement “aanplantingen” van de Regio dat me heeft aangeschreven is eigenlijk direct verantwoordelijk voor vogels die de stad verlaten en bijna totaal verdwenen zijn uit de stad. De vogels nesten namelijk heel graag in oudere bomen die meer gaten vertonen in hun stam en juist die oude bomen worden in groten getale verwijderd en vervangen door piepkleine jonge boompjes.

Ik kan spijtig genoeg niet echt met een positieve noot eindigen al had ik het liever anders gewild. De nestkastjes hangen nu allemaal aan een muur in onze tuin. Ze kunnen daar niet blijven want het is de bedoeling dat ze gezien worden dus ga ik op zoek naar een alternatief. Ik ga een voorstel tot adoptie doen aan een vereniging buiten Brussel die zich bezighoud met het ondersteunen van eco-artistieke projecten. Ik hoop dat op die manier de nestkastjes misschien nog kunnen voortleven in een soort van Birdcity ,op grotere hoogte weliswaar, zoals ik ze als voorbeeld heb geïnstalleerd in de tuin alvorens ze aan de muur te hangen. Wat stadsinterventies betreft in Elsene doe ik de belofte te proberen van het nooit meer te doen. Enkel proberen, he!

Les nichoirs ont disparu parce que le département responsable de la plantation de la Région m’a écrite un mail disant qu’il existe une tolérance zéro envers tout ce qui est l’accrochage aux arbres sans la permission de la Région
L’histoire commence avec M. Christophe Laurent, le responsable des plantations à Ixelles qui a écrit un courriel à la région dans laquelle il a exprimé sa désapprobation à ce projet. Il me reproche (il parle de «l’auteur», ce qui réfère clairement au terme d’un acte criminel) d’avoir tapé des clous dans les arbres et de ne pas avoir respecté les consignes lors de la construction des nichoirs.
Comme je l’ai écrit sur ce blog auparavant, je n’ai jamais tapé un clou dans un arbre. Encore mieux, c’est le département même qui est coupable de cet acte, un acte que nombreux passants dans les rues désapprouvé d’ailleurs fortement! Les dimensions utilisées lors de la fabrication des nichoirs est bien celle qui correspondent aux dimensions indiquées pour les oiseaux spécifiques qui quittent la ville. Plus d’informations peuvent être trouvées sur le site que j’ai mentionné auparavant.
La Région n’as donc pas fait l’effort d’enquêter elle-même cette affaire, et m’a envoyé un courriel (avec un e-mail qui n’apparaît même pas sur ce site) en me demandant d’enlever les nichoirs dans les plus brefs délais. Ils écrivent aussi que sans réaction de ma part ils seraient dans l'obligation de les retirer et de me facturer l'estimation des dégâts occasionnés aux arbres. Un projet qui n’avait que de bonnes intentions est donc abattu d’une manière très répressif, sans aucune empathie envers les intentions innocentes initiales, et les réactions positive des passants dans la rue.
Ce qui est vraiment incompréhensible, est le fait qu’aucune alternative n’est proposée par la commune ni par la Région pour la survie de ce projet à un autre endroit. La raison pour laquelle j’utilise des clous déjà présent dans les arbres est justement du au fait que voulais éviter de faire des dégâts en mettant des clous partout et éviter surtout d’être poursuivit pour vandalisme. Encore moins compréhensible est le fait que la commune fait des appels à projets mais quand quelqu’un prend une initiative spontanée on le poursuit et on essaye tout pour nuire la personne et son projet.
Je ne voulais pas que ce blog deviendrait une référence en termes de vandalisme à Ixelles, mais toutes les fausses accusations m’obligent, pour me protéger avec des arguments clairs, d’éclaircir la situation concernant le vandalisme à Ixelles. En effet, au cours de ce projet, j’ai pu constater que dans certains quartiers le vandalisme et le dépôt des immondices sont des problèmes ce dont la commune ne s’occupe pas. Dans certains endroits, entre les deux ponts de la rue Gray par exemple je devais remplacer les nichoirs chaque jour parce on les détruisait ou ils avaient disparu. L’entretien et le remplacement des nichoirs étaient pour moi une conséquence logique de cette intervention urbaine et j’ai pris cette tâche très au sérieux. Mais de voir que chaque semaine des immondices étais déposées au même endroit et que chaque semaine la commune devait venir tout enlever, me font poser beaucoup de questions.
Ne serait-ils pas plus intéressant pour la Commune de trouver « les auteurs » de cette pollution et des ces actes de vandalisme ? (et d’y appliquer leurs tolérance zéro ?) Bien entendu, ces personnes n’ont pas un site Web où leurs motivations sont clairement dévoilées. Et puis il est plus facile pour la commune de s’attaquer à ceux qui se font connaître par les médias pour faire connaitre leurs projet.
Le département «plantations» de la région qui m’a écrit est en plus le responsable direct de la disparition des petits oiseaux dans la ville. Ces oiseaux préfèrent de faire leurs nid dans des arbres matures parce que il y plus cavités dans leur tronc. Mais cette même instance remplace ces vieux arbres par des petits et jeunes arbres.
Malheureusement, je ne peux pas vraiment terminer sur une note positive. Les nichoirs sont tous suspendus à un mur dans notre jardin. Je ne veux pas qu’ils restent là car il est prévu qu’ils puissent être vus, donc je suis à la recherche d’une solution. Je vais faire une proposition d’adoption à une association hors Bruxelles qui soutien des projets eco-artistique.

J’espère que de cette manière les nichoirs peuvent continuer sous forme d’une mini ville d’oiseaux, par exemple comme je l’ai installé dans le jardin avant de les pendre au mur. Je les installerais alors en hauteur pour des raisons de sécurité naturellement. En ce qui concerne les interventions urbains à Ixelles je vais promettre d’essayer de ne plus jamais en faire. Juste essayer, hein!

  • Comments(3)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by Agnes Thu, August 16, 2012 14:44:53

Votre initiative est magnifique et nous sommes tres nombreux a le penser, et c'est vraiment écoeurant de voir a quel point les bonnes idées qui ont un impact a long terme sont contrecarrées et de voir que les décisions communales voire gouvernementales vont rarement dans la bonne direction en ce qui concerne la protection de l'environnement. Par vos actions vous etes en fait ce qu'on appelle un "Whistle blower" (avec les oiseaux c'est le cas de le dire!)et cela ceux qui "ont l'autorié" ne le supportent pas. Mais il faut s'accrocher et ce sera certainement tout un mouvement qui vous suivra,c'est sans doute deja le cas, car cela deviendra tellement public qu'on ne pourra plus reculer. Bien à vous, hauts les coeurs, Agnes

Posted by Ognev Vlaminck Mon, August 23, 2010 12:36:32

il ne reste plus que les degoutants...ik weet het! Ik ben nu eventjes druk bezig met mijn examens maar daarna ga ik zeker een paar mensen aanschrijven. De lokale media hebben me heel goed gesteund, zowel krant, televisie als de radio. Ik ga hier nog een paar filmpjes plaatsen vanaf het moment dat ik meer tijd heb. Maar dit is zeker niet het laatste wat ze zullen gezien hebben van de nestkastjes! Thanx for your support!!

Posted by kat Thu, August 19, 2010 17:15:31

Hey,

Dit is echt weer Brussel op zijn smalst. Zo triestig!
Maar geef het niet op hé, por hier en daar de pers eens wat, t is komkommertijd dus te meeste kranten hebben wel wat leesvoer nodig! Als die lokale politiekers eens flink publiekelijk in hun hemd worden gezet willen ze al wel eens bijdraaien ;-)
En heb je je verhaal al eens gedaan bij een politieke (groene) opposant? Dat kan ook nog wel eens werken!
Niet opgeven! Want si tous les dégoutés s'en vont...