Video House Squatters

Video House Squatters

official website:

www.maximalisme.be

Introductie/introduction

picturesPosted by Ognev Vlaminck Thu, July 29, 2010 03:54:35

Technotrash is een project dat begonnen is door een uit de hand gelopen passie namelijk het zoeken naar alternatief gebruik voor objecten die gewoonlijk als afval worden aanzien. De videocassette is er daar eentje van. Na de eerste innovatieve zoektocht zoals het Video paviljoen ( een paviljoen waarvan het dak bestaat uit 1300 videocassettes) was het tijd om opnieuw op zoek te gaan naar een ander alternatief voor de hoop videocassettes die maar bleef groeien.
Video House Squatters is een project dat door een simpele interventie de stad weer meer leven moet geven. Niet alleen door nestkastjes gemaakt van videocassettes als woonst aan te bieden voor vogels die meer en meer de stad ontvluchten maar ook door de mensen in de straat te doen nadenken over hoe ze met afval omgaan. In Brussel bestaat er namelijk geen recyclageprogramma voor videocassettes en dus wordt er aangewezen om ze in een normale vuilniszak te plaatsen waarna ze in de verbrandingsoven worden vernietigd. Ik hoef er niet bij te vertellen dat dit een zeer milieuonvriendelijke oplossing is.
Vandaag wordt de maatschappij mede door de opkomst van de digitale media en de massaconsumptie die ermee gepaard gaat , geconfronteerd met een enorme massavevuiling, iets wat de consument op het moment van zijn aankoop niet altijd beseft. Door de vervuiling te transformeren en in de straat te etaleren bestaat de kans misschien dat medemens er eventjes bij stilstaat. Intussen kunnen de vogeltjes hun nestje bouwen in iets wat voor hun niet meer of niet minder als een huisje is.
Elk nestkastje heeft zijn eigen verhaal en het zijn die verhalen die hier te zien en te lezen zijn.

P.S.: Ik blijf cassettes en andere Technotrash verzamelen dusa als u nog iets heeft liggen thuis waar u vanaf wilt mag u gerust een mailtje sturen en dan kom ik het ophalen.

Technotrash est un projet qui est né a travers d’une passion pour la récup et la recherche vers une utilisation alternative pour des objets souvent considéré comme des déchets. La cassette vidéo est un de ces objets que les gens jette en masse depuis l’introduction des medias digital. Après le premier projet avec les cassettes vidéos, un pavillon ce dont le revêtement de la toiture est conçu de 1300 cassettes vidéo, il était temps d’aller à la recherche d’autres alternatives. En plus la pile de cassettes qui ce trouvait dans la cave ne cessait de grandir.
Video House Squatters est un projet qui essaye non seulement d’offrir un endroit pour nicher les petits oiseaux qui disparaissent de plus en plus en ville mais est aussi un projet qui essaye d’être en même temps une intervention urbains ludique. Les nichoirs remettent en question la façon qu’on consomme sans ce soucier des déchets et l’impacte que cette consommation en mases puisse avoir sur notre environnement. A Bruxelles il n’existe pas de programme de recyclage pour recycler des cassettes vidéos donc la seule alternative, appart de les mettre dans les poubelles normales qui partent à l’incinérateur, est de les donner une autre fonction.
Chaque nichoir a son propre histoire et ce sont ces histoires qu’on pourra retrouver sur ce blog.
P.S. : Je continu à récolter des vieux cassettes donc si vous en avez encore quelque part et vous voulez vous en débarrasser vous pouvez m’écrire un mail pour que je vienne les chercher.

Technotrash is project that finds it’s origin in a passion for everything that has to do with reusing, recycling and upcycling objects that are considered as waste. The VHS tapes is considered as such since the digital media has taken over the world of analogue storage media. The first attempt when looking for a descent alternative use for the VHS tape has resulted in the creation of a pavilion of which the roof was covered with 1300 VHS tapes. The aim of finding a first alternative was achieved so it was time to move on to a new project.
Video House Squatters, the name of this new project, aims to make people think about the way they consume and the way that is dealt with the waste that this mass consumption generates. Because of the fact that in Brussels a recycling program for recycling VHS tapes does not exist, the only solution for it is to find alternative uses. The Bridhouses, which are made of these old video tapes, are a shelter for the birds but also a constant reminder which people are confronted with in the streets.
Each birdhouse has its own story and these stories can be found on this website.

P.S.: I continue to collect old VHS tapes so if you have some laying around you can write me an email and I will come to pick them up.

Enjoy!smiley

  • Comments(2)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by Paloma Maiz Mon, November 25, 2013 20:19:27

Palomita_maiz@live.fr

Posted by Paloma Maiz Mon, November 25, 2013 20:14:06

Merci ton travail ma inspiré :) Je vais en placé sur st-gilles